Telefoon: 076 508 80 00

Telefoon: 076 508 80 00

Privacy policy


Privacy Policy

Privacy Statement Trappenfabriek Vermeulen 

Trappenfabriek Vermeulen, gevestigd aan Lokkerdreef 14, 4879 ND, Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Trappenfabriek Vermeulen
Lokkerdreef 14
4879 ND ETTEN-LEUR 
076 508 80 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trappenfabriek Vermeulen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Bedrijfsnaam
- Geslacht
- Adres
- Postcode en plaats
- Land
- Telefoonnummer overdag
- Telefoonnummer ’s avonds
- Mobiel telefoonnummer
- Faxnummer
- Email
- U heeft ons gevonden via (keuze):
  - Google
  - Advertentie
  - Kennis/Vriend
  - Telefoonboek
  - Goudengids
  - Anders
- U reageer als (keuze):
  - particulier met interesse voor houten trap/traponderdeel
  - particulier met interesse voor stalen trap/traponderdeel
  - bedrijf met interesse voor houten trap/traponderdeel
  - bedrijf met interesse voor stalen trap/traponderdeel
- Vragen/opmerkingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trappenfabriek Vermeulen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Trappenfabriek Vermeulen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trappenfabriek Vermeulen  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trappenfabriek Vermeulen  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ADB Products blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trappenfabriek Vermeulen  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ADB Products gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek
aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
En hieronder uitleg voor de vier meest gebruikte browsers:
• Chrome 
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. In ons geval is dit Google Analytics. 
Google Analytics heeft als functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. De bewaartermijn is 26 maanden.
Verdere info over Google Analytics:
- Met Google Analytics heeft Trappenfabriek Vermeulen een bewerkingsovereenkomst afgesloten
- Het laatste octet van het IP adres is gemaskeerd
- “gegevens delen” hebben we uit gezet
- We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
Zie ook: Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trappenfabriek Vermeulen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Trappenfabriek Vermeulen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trappenfabriek Vermeulen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Trappenfabriek Vermeulen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Adres

Bedrijfsinformatie

  • KvK: 20055005 (Breda)
  • BTW: NL0090.63.833.B01

Openingstijden

Showroom
 
  • Kantoor
  • Ma t/m Vr: 08:00 t/m 17:00
  • (gesloten tussen 12:30-13:00)